Resory

Resor to element amortyzujący, którego zadaniem jest zmniejszenie drgań samochodu wywołanych nierówną nawierzchnią. Tyle definicja encyklopedyczna.

Resor ma postać sprężyny utworzonej z kilku (lub nawet kilkunastu) piór czyli płaskowników stalowych. Pióra są wykonane głównie ze stali sprężynowej poddanej obróbce cieplnej i kulowaniu. Kulowanie to utwardzanie powierzchni resora za pomocą małych stalowych kulek. Można powiedzieć, że to kucie kowalskie, choć nie za pomocą klasycznego młota kowlaksiego.

Resor
Najczęściej stosowany resor to resor paraboliczny umieszczony równolegle lub prostopadle do podłużnej osi pojazdu. Montuje się go przegubowo obydwoma końcami do ramy lub nadwozia. Dodatkowo jest podparty w środku osią nośną lub pochwą mostu napędowego. Ten typ resoru jest powszechnie stosowany w zawieszeniach zależnych.