Excel

Adresowanie względne i bezwzględne. Formatowanie komórek. Funkcje Excela

Zadanie zaliczeniowe 1 (30 punktów)

grupa 1
Zadanie 1a

Termin dodania: 16.11.2017 godzina 23.59

grupa 2
Zadanie 1b

Termin dodania: 18.11.2017 godzina 23.59


Linia trendu Plik Prawo Moore'a.xls

Zadanie zaliczeniowe 2 (30 punktów)

grupa 1
Zadanie 2

Termin dodania: 16.11.2017 godzina 23.59

grupa 2
Zadanie 2

Termin dodania: 18.11.2017 godzina 23.59


Obliczenia finansowe Funkcje logiczne Sprawdzian