Materiały do nauki

Tu znajdują się prezentacje zawierające informacje do przedmiotu Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Zajęcia są prowadzone w ZSTE w Myślenicach.

Wykłady cz. 1 - Psychologia małego dziecka

Wykłady cz. 2 - Rozwój dziecka

Wykłady cz. 3 - Rozwój emocji społecznych

Wykłady cz. 4 - Typowe dla dzieci emocje

Wykłady cz. 5 - Zaburzenia rozwoju dzieckaWykład cz. 6 - Jak i za co chwalić dziecko

Wykład cz. 7 - Porady na pierwsze dni w przedszkolu

Wykład cz. 8 - Dysleksja rozwojowa