EEG Biofeedback

EEG Bioffedback to metoda badania i wzmacniania potencjału fal mózgowych człowieka.

Nazwa pochodzi od  EEGElektroEncefaloGrafia, Bioffedback - sprzeżenie zwrotne.

Jest to metoda diagnostyczna służąca do badania aktywności mózgu. Wykorzystuje się do tego specjalną aparaturę (elektroencefalograf). Bada się aktywność fal mózgowych.

Wykorzystujemy tu fakt, że mózg wytwarza cała gamę fal o częstotliwościach od 0 do 50 hz. Każda z nich odpowiada za określony  rodzaj aktywności. Fale Alfa za stan relaksu, fale beta za intensywne działanie, fale delta za sen. Zaburzenia powstają, gdy fale są aktywne w niewłaściwym momencie lub działaniu. ADHD czyli nadpobudliwość jest wywoływana przed nadmierny poziom fal delta. Mózg czuje, że usypia, więc wysyła sygnały do mięśni, żeby się obudzić. To powoduje nadpobudliwość. Terapia polega więc na tym, żeby zmniejszyć ich poziom.

Badanie polega na odpowiednim przyczepieniu elektrod do skóry głowy. Elektrody te rejestrują zmiany potencjału elektrycznego pojawiające się na skórze. Ponieważ sygnały są bardzo słabe (rzędu mikrowoltów) trzeba je wzmocnić i dopiero wtedy można analizować.
By można było wykorzystać je do terapii, konieczny jest  sygnał  zwrotny. Pozwala on pacjentowi nauczyć się panować i świadomie modyfikować poziom własnych fal mózgowych.  Uczy się też panować nad własnym ciałem, jego odruchami, napięciem mięśniowym.

Do tego wykorzystuje się najczęściej bodźce wzrokowe i słuchowe. Mają one postać gier, w których gdy poziom fal mózgowych jest właściwy samochód się porusza, a gdy niewłaściwy samochód zatrzymuje. Towarzyszą temu odpowiednie dźwięki, gdy osoba badana jest skoncentrowana.

Terapia EEG Biofeedback jest terapia uzupełniającą inne metody leczenia. Może w niektórych przypadkach zastąpić farmakoterapię, a w innych ją wspomóc. Zaletą jest fakt, że jest ona całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Ma ona tę ważną cechę, że wspiera samego pacjenta. Pomaga mu wypracować silna wolę i odpowiednią motywację. Dzieki temu, po terapii jest w stanie sam dalej nad sobą pracować.

Terapia ta jest stosowana w psychologii, medycynie, sporcie, biznesie, czy edukacji.
Jest ona dobra dla ADHD, osób z zaburzeniami procesu uczenia się, urazami głowy, nerwicą natręctw, leczenia padaczki. Osoby zdrowe moga sobie poprawić pamięć,  kreatywność, zredukować stres.

Do bardziej znanych osób, które z niej korzystają należą Adam Małysz i Dorota Rabczewska (Doda). Adamowi Małyszowi pozwoliła ona na opanowanie emocji i polepszenie koncentracji, dzięki czemu może osiągać znaczące sukcesy w skokach narciarskich. Doda wykorzystała  tę metodę do polepszenia koncentracji przed badaniem swojego IQ. W badaniu w 2004 roku osiągnęła poziom 156 punktów, co stawia ją wśród 1% ludzkości tak inteligentnych.